Soudní překlady

 

Soudní překlady, neboli ověřené/úřední nebo překlady se soudním razítkem, jsou překlady dokumentů určené pro státní instituce a úřady v České republice nebo zahraničí. K vyhotovení takového překladu je zapotřebí originál nebo notářsky ověřená kopie, která se svazuje s překladem vypracovaným soudním překladatelem. Soudní překlad je opatřen soudní doložkou a razítkem soudního překladatele, který ručí za správnost a přesnost překladu.

Postup:

Zákazník by měl být daným úřadem informován, zda bude postačovat standardní překlad, nebo je nutný překlad soudní. Pokud je potřeba vyhotovit soudní překlad, nezapomeňte to uvést v objednávce.

Máte už text přeložen a potřebujete jej opatřit razítkem soudního překladatele? I tuto službu pro Vás zajistím.

Typy překládaných dokumentů:

  • rodné listy, oddací listy, aj.
  • výpisy z rejstříků, účtů apod.
  • diplomy, oficiální potvrzení, vysvědčení
  • smlouvy, plné moci, znalecké posudky

 

Originální dokumenty nebo notářsky ověřené kopie určené k překladu lze zaslat nebo osobně předat na adrese Jana Mikulenková, Životice u N. Jičína 121, 74272 Mořkov. Materiály také můžete zaslat naskenované na e-mailovou adresu info@epreklady.eu.

Veškeré materiály, které obdržím k překladu, nebo jen k vypracování nezávazné cenové nabídky, jsou považovány za důvěrné a nebudou využity jinak než k provedení Vámi objednané služby.