Korektury

 

Nabízím následující korektury:

  • korektury cizojazyčných textů rodilými mluvčími
  • provedu korekturu překladu, který jste si sami vypracovali
  • korektury českých textů
  • korekturu druhého překladatele

 

Veškeré materiály, které obdržím ke korektuře, nebo jen k vypracování nezávazné cenové nabídky, jsou považovány za důvěrné a nebudou využity jinak než k provedení Vámi objednané služby.